CZK EUR
Počet položek: 0 0 CZK

Poučení, odstoupení od smlouvy

Poučení o odstoupení od smlouvy

Přesný postup  kupujícího jak uplatnit právo odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

1. Právo odstoupit od smlouvy
 

  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem, SMS). Při zaslání oznámení e.mailem ,může být zpráva přesunuta do spamu je tedy vhodnější použít jinou komunikační možnost. Případně telefonicky informovat prodávajícího 603412424.  Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Oznámení je potřeba sdělit před odeslání zboží.  A dohodnout se na způsobu doručení a vrácení zpětné platby. 

  1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  2. Vždy je potřeby uvádět číslo objednávky. 
  3. K vrácení zboží /zpětnému doručení doporučujeme využit služeb zasilkovny /zpětné odeslání zásilky/ nebo přepravní společnosti PPL.
  4. K zásilce vždy opřiložte údaje o kupujícím /číslo objednávky-jméno-číslo účtu.- případně doklad o koupi /  Tyto údaje potřebujeme abychom mohli určit kupujícího a vyřídit co nejrychleji ,, odstoupení od smlouvy "  Pokud tyto údaje v zásilce chybí je složité určit kdo je odesilatelem. A vše se prodlouží. Pochopte prosím, že nejste jedíným zákazníkem, který s námi komunikuje. Nejste jediným jenž nám pošle e.mail. Nebo nám zavolá. Snažíme se vyhovět a vše rychle vyřídit. ale i my máme své podmínky aby vše bylo vyřízeno k vaši spokojenosti a bez problému. 

   1.2 Není možné z technických důvodu doručování Českou Poštou.  Pokud je pro vás tento způsob vrácení zboží jedinou možnosti. Laskavě se s námi před odesláním spojte abychom se dohodli na podrobnostech. 

 1.3 Na způsobu doručení je nutno se předem dohodnout. 

 1.4 Doručovací adresa zboží / PPL/  je  Miroslav Čajanek , Kaštanová 2030/6 , 70030              Ostrava. Nezaměňovat s adresou fakturační !!!

1.5 doporučjeme využít možnosti, vrátit zásilku službou ,,zpětná zásilka ". společnosti zasilkovna.cz  Je to pro obě strany nejvýhodnější, nejlevnější způsob doručení.

 
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
 
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).  Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Pokud bude jiný způsob vrácení částky zpoplatněn /složenka atp. / bude poplatek odečten z vracené částky.
2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adresu prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete Vy.
2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.4 K takto vrácenému zboží přiložte kopii faktury, dokladu o koupi. Případně Vaše identifikační údaje, číslo účtu na který vám bude zaslan příslušný obnos

2.5 Částku za zakoupené zboží vám převedem na uvedené číslo účtu. Je možné zaslat peníze i složenkou. Zde ovšem vzniká poplatek České poště. Který bude odečten z částky.

2.6 Reklamační formulář není způsob oznámení o odstoupení od smlouvy v rámcí zákonné 14 denní lhůty. Reklamační formulář slouží pouze jen k řešení reklamci, poškozeného zboží, opravy atp. Formulář je odesílán na naši spolupracující externí firmu. Která, řeší a posuzuje reklamce, opravy, poškození atp.

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací